Kontakt och bokning
Hitta till södra Ön

Till fots eller med cykel: Gång- & cykelbana på Kolbäcksbron, sväng av vid norra fästet så att du kan ta dig under bron, följ sedan vägen söderut.

Med bil: Från Obbolavägen, kör över bron till Ön, sväng sydväst och kör (nästan) ända fram till Kolbäcksbron. Sväng vänster parallellt med bron så att du kan köra under bron – fortsätt sedan den vägen tills du kommer fram till Sydön.

Taxi: Säg "Sydön" så hittar de. Om inte – berätta för dem!

Med båt: Bryggan ligger längst ned på Ö-spetsen. Cirka 2 meters djup ända in.